hero-image

Architekt Plečnik byl svého času odmítnut samotným rakouským císařem Františkem Josefem I.

Doba čtení: 5 minut
Místo, kam vás dnes zavedeme, Pražané nenazvou jinak než Jiřák. V době před více než 90 lety se to tady jmenovalo Náměstí krále Jiřího a stavěli zde kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, nejkrásnější šperk v klenotnici české architektury. Paradoxně je jeho autorem slovinský architekt Josif Plečnik. Navštivme společně Plečnikův kostel.


Impozantní chrám stojící na pražských Vinohradech je propojením klasických a modernistických architektonických stylů a patří mezi nejslavnější pražské stavby. Život jeho architekta byl však plný peripetií.

Architekt Josef PlečnikNeznámý / Creative commons, volné dílo

Panovníci a „jejich“ architekti

Spojení osvíceného vládce a geniálního umělce se v našich končinách uskutečnilo vícekrát a do dneška se z nich můžeme těšit: Karel IV. měl svého Petra Parléře, hrabě Špork architekta Alliprandiho a sochaře M. B. Brauna. Již vzpomínaný František Josef též podpořil vznik veřejných budov v Praze: Národní divadlo i Rudolfinum navrhl Josef Zítek.

První prezident Masaryk přizval k realizaci svých představ Slovince J. Plečnika. „Vize a politické snahy TGM jsou vnitřní energií české společnosti dodnes, vnější podobu myšlení o veřejném prostoru tvořila silná generace architektů kolem Jana Kotěry. Právě na jeho pozvání přichází Plečnik do Prahy, aby se v letech 1920–35 podílel jako hlavní architekt na úpravách Pražského hradu,“ říká na jedné z četných přednášek historik Zdeněk Lukeš.

Neznámý /Creativ commons, volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35639392


Syn truhláře architektem

Stojím před kostelem se zápisníkem v ruce. Je červencový svátek a náměstí je plné lidí. Přistoupí ke mně mladý muž tmavé pleti. Bydlí na Vinohradech chvíli, nezná to tady. Zeptá se mě, jestli vím, kdo byl Plečnik? „Ano, jeden z nejosobitějších architektů XX. století,“ odpovím. Javiér myslí, že byl Čech. „Ne, narodil se v Lublani v lednu před 151 lety do rodiny truhláře a svoji zálibu v malování musel před pragmatickým otcem skrývat.“ Javiér je okouzlen chrámem, moje slova sice poslouchá, ale už mu volají přátelé…

Příští pražský hradní architekt byl v mládí „vybučen“                                                                           

Až nečekaná smrt otce otevřela nadanému mladíkovi cestu k architektuře. Studoval na vídeňské umělecké akademii u slavného Otto Wagnera (se spolužákem J. Kotěrou). Již brzo po absolutoriu Plečnik projektoval vily, činžovní domy, pomníky, kostel, ale jeho realizace nenechaly kolemjdoucí v klidu. V době svého vzniku vyvolávaly spíš nepochopení a nepřijetí. Na unikátní vídeňský železobetonový kostel sv. Ducha se snesla kritika dokonce z úst císaře Františka Josefa, který odmítl přijít na jeho vysvěcení. Další z Plečnikových velkých realizací, Zacherlův palác, stojící nedaleko vídeňské katedrály sv. Štěpána, byl t. č., řečeno divadelní hantýrkou, „doslova vybučen“. Dnes je palác odborníky označován jako jedna z prvních skutečně moderních budov v Evropě.

Portál kostelaPortál kostela. Zdroj: VitVit – vlastní dílo/ Creative commons, CC BY-SA 4.0


Krok správným směrem?

Možná i vzhledem k této situaci Plečnik přesídlil do Prahy a přijal post pedagoga na Uměleckoprůmyslové škole, i když… České prostředí mu není neznámé, z Vídně to měl architekt na skok, jenže… Z mnoha hledisek se toto rozhodnutí může jevit jako krok zpět! Nikdo však nepředpokládal, že padne „žalář národů“, Rakousko-uherská říše. Se vznikem nových národních států přišly i nové stavební výzvy a architektonické tvůrčí šance. Nejinak je tomu i v Čechách.

Prezident Masaryk se rozhodl Pražský hrad obnovit a vytvořit z něj důstojné sídlo. Založil Kancelář prezidenta republiky, která vysílala a byly odtamtud vysílány signály, kde, co a jak opravit, uzpůsobit, zvelebit. Ve chvíli, kdy byla vypsána soutěž na úpravu hradních Rajských zahrad a zahrady Na Valech, začalo se mluvit o slovinském architektovi J. Plečnikovi.

Spolu s TGM měla na vzhled a úpravy Hradu velký vliv i Masarykova dcera Alice, která zastávala funkci první dámy. „Paní Doktor“, jak byla oslovována, stála při mnoha dalších rozhodnutích. Jak budou vypadat a čemu budou sloužit četné hradní sály, síně, konírny i zahrady. Její vztah s Plečnikem byl nejprve ryze pracovní, pak se ale změnil. Jak odkrývá korespondence mezi ním a prezidentem a též s Alicí (uložena v Plečnikově muzeu v Lublani), jejich přátelství přerostlo posléze v partnerskou blízkost. „To je zcela jiný příběh, přesto: v dopisech se aktéři zmiňují i o projektu kostela na Královských Vinohradech.“

Kostel a Žižkovský vysílač. Zdroj: VitVit – vlastní dílo / Creative commons, CC BY-SA 4.0

Kostel jako poděkování za svobodu

Plečnik byl člověk pilný a zcela oddaný své práci. Kromě desítek zásadních realizací na všech hradních nádvořích (Sloupová síň, Býčí schodiště, kašna se sochou sv. Jiří nebo různé pavilonky a vyhlídkové terasy v hradních zahradách aj.) pracoval i na úpravách zámku v Lánech a jeho okolí.

A v půlce dvacátých let začal pracovat na projektu nového pražského kostela. První sakrální stavba samostatného Československa byla zasvěcena srdci Ježíše jako poděkování za to, že se Češi osvobodili a dosáhli samostatnosti.

Architekt v průběhu let přinášel různé varianty, mnohé velmi netradiční, všechny velmi finančně nákladné. Např. uvnitř hlavní lodě měla být dvoupatrová kolonáda a zvonice měla být volně stojící budovou. Nakonec však byla přijatá podoba kostela v železobetonovém skeletu, jak ji známe dnes. K zahájení stavby sice došlo v srpnu 1929, ale cesta ke kýženému cíli trvala dalších 20 let.

Pohled na varhany.Pohled na varhany. Zdroj: number8⃣photo / Creative commons, CC BY 2.0


Trochu Akropole, trochu Karlštejn

Návštěvníkovi kostela, který někdy zavítal do jihoevropských destinací, jistě neunikne, že tato osobitá stavba je inspirována řeckými a římskými antickými chrámy a starokřesťanskými vzory. Nahlédněme a podivujme se: Hlavní sál má tvar obdélníku, stěny z neomítnutých cihel, dekorované zlatými křížky, a plochý kazetový strop. Symboliku původního křesťanství architekt propojil s ryze českými prvky: fasáda z „purpurových“ polévaných cihel s vystupujícími bílými kameny symbolizuje královský hermelín Karla IV., báň na vrcholu věže a jablko s křížem odkazují na Krista jako vládce.

Detail vstupní části exteriéru
Interiér kostela
Interiér před rokem 2018
7 fotografií

Nečekané pohledy na kostel, fantastické výhledy z něho

V podzemí kostela se nachází další nádherný prostor – krypta a kaple s valenou klenbou. Při její stavbě bylo použito původní středověké zdivo vybourané při úpravě areálu Hradu. Spojitost se sídlem českých králů je zjevná, i když člověk vystoupá do hlavní věže. Je vysoká 42 metrů a připomíná karlštejnský Donjon. Její zvláštností jsou kulaté hodiny o průměru 7,5 metru, největší v Česku, a je kolem nich umístěn unikátní systém ramp, z nichž je možné sledovat fantastické výhledy na Prahu až k Pražskému hradu.

To velmi oceňoval i TGM, který stavbu několikrát navštívil a vyslovil se, že je „velmi spokojen“. Oba muže spojovala nejen reálná spolupráce, po prezidentově abdikaci Plečnik jako architekt v Praze skončil, přáteli však zůstali.

Dnes má, od roku 2010 Národní kulturní památka, ambici zapsat se na seznam Světového dědictví UNESCO.

Buďte pravidelně v obraze díky našemu newsletteru.

Dostávejte nové články do mailu.

Při vyplnění e-mailové adresy souhlasím se zpracováním osobních údajů.