hero-image

Jak získat plaketu přírodní zahrady

Doba čtení: 3 minuty

Certifikace přírodní zahrady – řekněme, že to je potvrzení, že daná zahrada splňuje určitá kritéria a pravidla. Ryzím nadšencům, kteří se prostě jen chtějí realizovat na kousku čisté přírody, mohou připadat zbytečná. Mají ale i své velmi praktické odůvodnění. 


Síť přírodních zahrad v ČR vychází z iniciativy spolkové země Dolní Rakousko, organizace Natur im Garten a dalších partnerů. U nás působí od roku 2001 a jejím hlavním propagátorem a organizátorem je spolek Přírodní zahrada z. s. 

Pokud se chcete stát součástí sítě certifikovaných přírodních zahrad, musíte na to svou zahradu připravit. Chcete-li se do toho pustit, začněte prostřednictvím tohoto formuláře. Členové spolku Přírodní zahrada z. s. nebo jeho regionální partneři vaši zahradu po dohodě navštíví a zjistí, zda vám může být plaketa pro přírodní zahradu udělena. Udělení je dvoustupňové. Zahradám, které splní základní kritéria, náleží plaketa Přírodní zahrada, těm pokročilejším pak plaketa Ukázková přírodní zahrada.

Ta první signalizuje okolí, že hospodaříte ekologicky a trvale udržitelným způsobem. Plaketou Ukázková přírodní zahrada dáváte najevo, že jste ochotni svou zahradu předvést i ostatním a podělit se s nimi o své zkušenosti. 

Kritéria přírodní zahrady 

Certifikační proces zvažuje různá kritéria. Ta základní tři jsou povinná, a to: 

1. nepoužívat pesticidy 
2. nepoužívat umělá hnojiva 
3. nepoužívat k přípravě a obohacení půdy rašelinu 

Zahrada pak musí obsahovat určité typické prvky, za které dostáváte body. Jejich přítomnost ve vaší zahradě ocení hodnotitelé 1 bodem jako „částečně splněno“, nebo 2 body jako „úplně splněno“. Můžete získat celkem 14 bodů (hodnocených prvků je sedm), ale minimálně jich potřebujete 5. 

Prvky přírodní zahrady: 

 • živý plot z planých keřů
 • přirozená louka, prvky louky
 • divoké porosty
 • divoký koutek
 • mimořádná stanoviště (vlhká či suchá) 
 • listnaté stromy
 • květiny a kvetoucí trvalky

Zdroj: Ralph / Pixabay


Posouzení neujdou ani kritéria související se způsobem obhospodařování a s užitkovou zahradou. V této části můžete získat nejvíce 16 bodů, nutných je alespoň 5. 

Obhospodařování a užitková zahrada: 

 • kompost
 • „domečky“ pro zvířecí pomocníky 
 • využití dešťové vody 
 • užívání k přírodě šetrných materiálů a postupů 
 • mulčování
 • zeleninové záhony a bylinky 
 • ovocná zahrada a bobulové keře 
 • smíšená kultura, střídání plodin a zelené hnojení 

Zdroj: Monika / Pixabay


Ukázková přírodní zahrada se přibližuje ideálu a vyniká nad průměrnými či standardními zahradami například uspořádáním, umístěním, zpracováním výpěstků, turistickou atraktivitou a podobně. 

Zahrada musí být již „řádně zapojená“, to znamená, že už tu nějaký čas roste a rostliny i stromy mají přiměřenou výšku a vzrůst. Zároveň tu musí být znát zahradníkova ruka, přírodní zahrada není prostě jen divoce zarostlý pozemek. Je to skutečná zahrada, v níž člověk přírodu ani neznásilňuje, ani neponechává samu sobě. Spolupracuje s ní. 

U ukázkové zahrady je důležitá i osobnost majitele či zahradníka. Musí jít o důvěryhodného a přiměřeně komunikativního člověka, který je ochoten se s návštěvníky přátelsky podělit o nabyté zkušenosti.

Přínosy certifikace 

Mnoho lidí se do sítě přírodních zahrad zapojuje jen proto, že je jim sympatická její základní myšlenka a oni se na ní chtějí podílet a propagovat ji. Třeba tím, že mají na plotě plaketu Přírodní zahrada. 

Jiní hledají spřízněné duše, se kterými by mohli sdílet svůj zájem, své poznatky a třeba si s nimi vyměňovat sazenice a semínka. 

Někteří majitelé zahrad vedle toho využívají certifikaci i jako marketingový tah, který jim přivádí zákazníky, hosty a klienty. Návštěvu přírodní zahrady lze snadno spojit s nákupem různých produktů nebo s rekreačním pobytem. 

V mnoha zahradách se vybírá vstupné, pořádají zde přednášky i placené semináře, pronajímají v nich umístěné stavby dalším subjektům, které v atraktivním prostředí organizují vlastní akce. 

Uznání vaší práce 

Dokončení certifikačního procesu vám tak může přinést i radost z dobře odvedené práce, potvrzení a uznání toho, že jste na správné cestě. Plaketa s ježečkem na plotě pouze říká světu, že tu žije a pracuje přemýšlivý zahradník, který se obejde bez spousty pesticidů a umělých hnojiv. A o to se můžete snažit, ačkoliv o žádnou plaketu nestojíte! 

Zdroje: prirodnizahrada.com, prorodnizahrada.eu, veronica.cz

Buďte pravidelně v obraze díky našemu newsletteru.

Dostávejte nové články do mailu.

Při vyplnění e-mailové adresy souhlasím se zpracováním osobních údajů.