hero-image

Stanislav Grof: Čech, který nahradil LSD dýcháním

Doba čtení: 4:30 minut

Religionista Zdeněk Vojtíšek, přední odborník na nová náboženská hnutí, napsal, že pokud bychom prolistovali rejstříky zahraničních knih o současném náboženství, našli bychom v nich jediné české jméno: Stanislav Grof. Jak se tam vůbec dostalo? 

Jak se stalo, že se český kluk stal jedním ze spoluzakladatelů transpersonální psychologie, ale také bořičem racionálně-vědeckého pohledu na svět a inspirátorem hnutí New Age? Jako začínající psychiatr zkoumal účinky LSD, v USA se stal šéfem výzkumu, podílel se na vzniku nového směru psychologie a napsal více než 20 knih. Získal prestižní Cenu VIZE 97 Dagmar a Václava Havlových, ale také anticenu Bludný balvan.

Rané dětství

Stanislav Grof, který loni oslavil 90. narozeniny, prožil skutečně neobyčejný život. Narodil se prvního červencového dne roku 1931 v Praze. Coby osmiletý klouček shlédl Disneyho Sněhurku, která ho natolik uchvátila, že se chtěl věnovat animovanému filmu.

Odhodlání stát se slavným animátorem mu vydrželo až do chvíle, kdy mu na gymnáziu dal kamarád přečíst první knihu od Sigmunda Freuda. „Začal jsem číst večer a nedokázal jsem přestat. Během několika dní jsem se rozhodl, že nebudu dělat animovaný film, ale budu se věnovat psychiatrii,” vzpomíná Stanislav Grof.

Válečná léta a střet s komunistickou mocí

Válečná léta nebyla pro Grofovu rodinu snadná, velké tragédie se jí však naštěstí vyhýbaly. A to i přes to, že čtrnáctiletý Stanislav pomáhal stavět barikády a sloužil povstalcům jako rychlá spojka. Po nástupu komunistů přišla jeho rodina o velkou část majetku a Stanislavův otec o práci.

Samotný Stanislav skončil pro podezření ze šíření protikomunistických letáků ve vyšetřovací vazbě na Pankráci, kde strávil 3 dlouhé měsíce, než byl pro nedostatek důkazů zase propuštěn. Ve studiu mohl pokračovat až po změně gymnázia. Z toho prvního ho totiž kvůli politické nespolehlivosti vyhodili. Ale nakonec měl štěstí, na vysněnou medicínu se totiž dostal. 

První setkání s LSD

LSD mu vtrhlo do života, když ještě jako student začal v 50. letech pracovat ve Výzkumném ústavu psychiatrickém. Tehdy tam získali k vyzkoušení novou slibnou látku: diethylamid kyseliny lysergové neboli LSD. To bylo považováno za jedinečnou příležitost, aby si odborníci mohli prožít stavy duševně nemocných, a lépe jim pak porozumět.

Stanislav se výzkumu účastnil nejprve v roli asistenta a pozorovatele, ale po ukončení studia se směl zařadit i mezi testované subjekty. Prožitky po užití LSD zcela změnily jeho pohled na obor, kterému se věnoval. Po celou svou kariéru se bude nadále věnovat zkoumání změněných stavů vědomí v nejrůznějších podobách.

StB: smíme prosit, pane Grofe?

Po nějakém čase Stanislava kontaktovala státní bezpečnost a snažila se ho získat pro spolupráci. V podstatě po něm chtěli, aby donášel na své kolegy.

Radikální Stanislav chtěl okamžitě jít na stranický výbor a zeptat se, kdo že to vlastně u nás vládne, KSČ, nebo StB. Státní bezpečnost totiž žádala i informace o těch z Grofových kolegů, kteří byli členy strany. Zřejmě jim moc nevěřila.

Takový poprask však kolegové Stanislavovi rozmluvili a dohodli se, že Stanislav StB povodí za nos tím, že jí bude předávat pouze předem domluvené informace.

Za velkou louží

V roce 1967 Stanislav Grof vycestoval legálně do USA, kde začal pracovat na Univerzitě Johna Hopkinse v Baltimoru ve státě Maryland. Když se ho po invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 snažili urychleně odvolat domů, neposlechl a zůstal ve Státech. 

Rychle se vypracoval až na vedoucího výzkumu v marylandském centru pro psychiatrický výzkum. Po ukončení výzkumného programu zabývajícího se psychoaktivními látkami odešel do Esalenského institutu v Big Suru v Kalifornii.

A společnou se svou ženou Christinou tu vymyslel techniku, kterou se proslavil: holotropní dýchání.

Stanislav a Christina GrofoviStanislav a Christina Grofovi | Zdroj: Wikipedia, Creative Commons

Dýchání místo LSD

Podstata holotropního dýchání je jednoduchá: prohloubeným a zrychleným dýcháním, hudbou, zvuky, prací s tělem a uvědomováním procesů ve vlastním nitru si člověk navodí změněný stav vědomí, který se velmi podobá stavům po požití LSD.

Holotropní terapie pak usiluje o probuzení léčivého potenciálu změněných stavů vědomí. Člověk při ní nahlíží hluboko do svého nitra, často daleko za hranice běžně vnímané osobnosti. Typické jsou totiž prožitky jednoty se zvířaty, ba s celým vesmírem, zážitky z minulých životů nebo z mateřského lůna, vzpomínky na vlastní porod a podobně.

Pobouření skeptici

Za svoji celoživotní práci byl Stanislav Grof odměněn cenou Nadace Vize 97 Dagmar a Václava Havlových, ale také Bludným balvanem, kterým Český klub skeptiků Sisyfos častuje osobnosti, o nichž se domnívá… jak jen to říci kulantně? Které považuje za šarlatány. A za toho podle všeho má i Stanislava Grofa.

„Poté, co byla zjištěna riskantnost této drogy (LSD) a experimenty byly zakázány, dr. Grof rozvinul techniku hyperventilace. Teoreticky by měla být levná, protože vzduch je zadarmo, to se ale vůbec nedá říci o ‚kurzech‘, které tento guru nabízí svým žákům. Ti se mohou naštěstí zahojit na dýchačích, kteří mohou nadužívat vzduch jen pod vedením těchto zasvěcenců, poté co zaplatí tučný honorář. Dr. Grof je také spoluzakladatel kočkopsa – disciplíny ‚transpersonální psychologie‘, která se snaží sjednotit vědu a spiritualitu,“ píše se ve zdůvodnění udělení Bronzového Bludného balvanu za rok 2000.

Že ne všichni vědci vidí Stanislava Grofa stejně, ukazuje i sarkastické ušklíbnutí na závěr zdůvodnění dalšího Bludného kamene – tentokrát dokonce diamantového – v roce 2008: „Prof. Grof byl vybrán porotou, v níž kromě zakladatelů Nadace působí přední odborníci doc. RNDr. Jiří Fiala, doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D., prof. PhDr. Josef Jařab, Jaroslav Kořán, prof. RNDr. et PhDr. Zdeněk Neubauer, prof. RNDr. Bedřich Velický, DrSc. a prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc. Neníznámo, zda se členové poroty před rozhodováním holotropně rozdýchali.“

Výčet jmen a titulů svědčí o tom, že alespoň někteří vědci – a ne zrovna nevýznamní – pohlížejí na Stanislava Grofa a jeho dílo o poznání uznalejšíma očima. Jistě by bylo zajímavé vidět, jak by se skeptici z klubu Sisyfos vypořádali třeba s myšlenkami Carla Gustava Junga nebo samotného velikého Sigmunda Freuda. Je asi namístě obava, že by si tito pánové v očích sisyfovců nevedli o mnoho lépe než Stanislav Grof. 

Přebaly knih Stanislava GrofaPřebaly knih Stanislava Grofa | Zdroj: redakce

Buďte pravidelně v obraze díky našemu newsletteru.

Dostávejte nové články do mailu.

Při vyplnění e-mailové adresy souhlasím se zpracováním osobních údajů.